Hliníková okna

Hliníkové dveře a hliníková okna ALUPROF jsou navržena tak, aby plnily svou úlohu dlouhá léta. Kromě kvalitní, robustní profiláže jsou vybaveny značkovým kováním (Dr. Hahn, Roto, Siegenia, Geze atd.), aby byl zabezpečen dlouhodobý bezporuchový provoz.

Hliníkový systém MB-86 ST, SI

Okenní a dveřní systém s vynikajícími parametry, který je schopen uspokojit různorodé velmi náročné potřeby uživatelů. Konstrukce profilů má 3 varianty provedení v závislosti na požadovaných teplotních parametrech: ST, SI a AERO-MB-86 je jediným hliníkovým systém na světě, který používá křemičitý aerogel vyplněny netkanou skleněnou textilií, který pomáhá dosáhnout špičkových teplotních vlastností. K výhodám systému patří vysoká pevnost hliníkových profilů, která umožňuje zhotovení oken s větší velikostí a hmotností.

Vlastnosti, které mají vliv na vysokou funkcionalitu a estetiku oken MB-86

  • Nově tvarované, extra široké teplotní můstky
  • Vícesložkové centrální těsnění perfektně izoluje a dokonale utěsňuje prostor mezi křídlem a rámem
  • Zasklívací lišty s dodatečnou těsnící funkcí. Zasklívání až do tl. 67mm umožňující použití všech druhů skel - akustických, bezpečnostních a odolných proti vloupání. Možnost použití velkých skel bez dělení příčkami
  • Možnost použití různých typů kování včetně skrytého odvodnění profilů ve dvou variantách: tradiční a skryté
  • Velmi nízký koeficient prostupu tepla Uf od 0,5W/m2K
  • Čisté, ostré hrany extrudovaných hliníkových rámů.

Poslat poptávku


Hliníkový systému MB-70

MB-70 je moderním hliníkovým systémem sloužícím k provádění vnějších staveb s požadavky na tepelnou a akustickou izolaci např. různé typy oken, dveří, větrolamů, vitrín a prostorových konstrukcí. Profily tohoto systému jsou tříkomorové. Konstrukční hloubka profilů okna je: 70 mm (rám), 79 mm (křídlo) a u dveří: 70 mm a 70 mm. Takto zvolené hloubky profilů rámu a křídla dávají efekt jedné plochy z vnější strany po zavření (v případě okna) a také efekt lícování povrchů křídel a rámů (v případě dveří). Tento tvar profilů dovoluje získat elegantní a pevné konstrukce dveří a oken.

Systém MB-70 /MB-70 HI je charakterizován velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U díky použití speciálních teplotních můstků a těsnění.

Toto má velký význam v době rostoucích požadavků na hospodaření s energií a ochranu životního prostředí.

Součinitel U pro konstrukce systému MB-70 v závislosti na použitých profilech a příslušenství má hodnotu od 1,5 do 2,39 W/m2K. V systému jsou použity profilované tepelné můstky ve tvaru „omega“ s šířkou 34 mm (okna) a 24 mm (dveře) z polyamidu zpevněného skleněným vláknem. Nabízený tvar vložek zvyšuje tuhost profilů v porovnání s plochými můstky a usnadňuje odvodnění profilů a zajišťuje vhodnou tepelnou izolaci za každého počasí. Tepelné můstky použity v oknech mají dodatečné utěsnění na spoji profilů a můstku a výstupky dělící komoru můstku na tři části mezi vnějšími a vnitřními hliníkovými profily.

Těsnost je zajištěna použitím speciálních těsnění z dvousložkového syntetického kaučuku EPDM: litého a porézního, který nepodléhá stárnutí ani při dlouholetém používání a má velmi dobré tepelné izolační vlastnosti.

Systém dovoluje použití izolačních dvojskel s tloušťkou od 23 mm do 60 mm v křídlech oken a s tloušťkou od 15 ÷51 mm v pevných oknech a dveřních křídlech.

Tak široký rozsah tloušťky výplní garantuje možnost použití všech typových a netypových skel. Velký výběr ze standardní palety barev uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků. Barevné povlaky jsou provedeny práškovým lakováním nebo eloxováním.

Systém MB-70 je základem řešení systémů se zvýšenou tepelně izolační schopnosti: MB-70 HI, MB-70US HI a pro fasádu „studeno-teplou“ MB-70CW / MB70CW HI.

Poslat poptávku


Hliníkový systém MB-60

MB-60 systém s přerušeným termickým můstkem, je určen k provádění vnějších staveb s požadavky na tepelnou a akustickou izolaci např. různé typy oken, dveří, větrolamů, vitrín a prostorových konstrukcí.

V tomto systému je možné vyrábět dveře a okna odolná proti vloupání.

Většina těchto řešení je možná také v provedení HI – se zvýšenou izolační schopností.

Profily tohoto systému jsou tříkomorové. Konstrukční hloubka profilů okna je 60 mm (rám), 69 mm (křídlo) a u dveří: 60 mm a 60 mm. ´

Důležitou předností systému MB-60 je možnost ohýbání profilů rámů, křídel a příček, což umožňuje provedení různých druhů oblouků a obloukových konstrukcí.

Každá okenní nebo dveřní konstrukce systému MB-60 je vybavena efektivním systémem odvádění vody a ventilace z meziskelního prostoru a z prostoru mezi křídlem a rámem.

Při provádění aprobačních zkoušek si tyto okna zachovaly těsnost na průnik vody až do hodnoty tlaku 900 Pa. Systém dovoluje použití izolačních dvojskel s tloušťkou od 14 mm do 50 mm v křídlech oken s tloušťkou od 5 mm do 41 mm v pevných oknech a dveřních křídlech.

Poslat poptávku


Hliníkový systému MB-45

MB-45 je moderním hliníkovým systémem sloužícím k výrobě konstrukcí bez požadavků na tepelnou izolaci a to jak pro interiérové, tak i exteriérové použití - např. různé typy příček, posuvné dveře ovládané ručně i automaticky, lítačky, vitríny, výkladní skříně, pokladní boxy a ostatní prostorové konstrukce.

Důležitou výhodou tohoto systému je možnost ohýbání profilů rámů, křídel i příček, což umožňuje výrobu různých obloukových konstrukcí.

Konstrukční hloubka profilů okna je: 45 mm (rám), 54 mm (křídlo) a u dveří: 45 mm a 45 mm. Výsledkem této hloubky je efekt jednolitého povrchu z vnější strany po zavření – v případě okna také efekt lícování povrchu křídel a rámu – v případě dveří.

Tímto tvarem profilů jsou konstrukce dveří a oken elegantní a odolné. Těsnost zajišťují speciální těsnění ze syntetického kaučuku EPDM, který zaručuje odolnost proti stárnutí i při dlouholetém používání.

Charakteristickou vlastností systémů je jeho úzké spojení s okenními a dveřními systémy MB-45D, MB-45FD, MB-60 a MB‑70.

Univerzálnost a atraktivitu systému dodatečně zvětšuje možnost volby mezi několika variantami řešení v případě různých konstrukčních detailů, např. spodní utěsnění křídla dveří, utěsnění dveří posuvných a kyvných, tvar zasklívacích lišt, tvar a výška dveřních prahů.

Systém dovoluje použití izolačních dvojskel s tloušťkou od 2 mm do 34 mm v křídlech oken a s tloušťkou od 2 mm do 25 mm v pevných oknech a dveřních křídlech.

Poslat poptávku